Czym jest leasing nieruchomości?

Wiele się mówi na temat kupna nieruchomości na kredyt, gdzie ustalane są określone warunki. Kredyt hipoteczny nie jest jedyną możliwością, dzięki której można sfinansować zakup mieszkania czy domu. Prócz tego, że można kupić nieruchomości za odłożone pieniądze (co w obecnych czasach jest mało prawdopodobne) to dodatkowo skorzystać można z opcji leasingowej. Leasing nieruchomości jest jedną z możliwości, która teoretycznie upraszcza wiele kwestii. Zastanówmy się więc, na czym polega leasing nieruchomości.

Chcesz sprzedać mieszkanie lub dom? Sprawdź nasz skup nieruchomości a także wycenę online

Jak wygląda leasing nieruchomości?

Słowo ‘leasing’ kojarzy się nam głównie z możliwością użytkowania nowych samochodów lub maszyn. Najczęściej brane w leasing są pojazdy oraz urządzenia wykorzystywane do pracy w określonej branży. Jest to zdecydowanie najpopularniejsza forma działalności, poprzez którą można wykorzystać leasing. Mało popularny wciąż jest leasing nieruchomości, który także stwarza wiele możliwości. To ciekawe, ale oprócz samochodów, czy specjalistycznych urządzeń na przykład budowlanych, można także uwzględnić nieruchomość w kwestii leasingowej. Na czym to dokładnie polega? Wyobraźmy sobie sytuację, w której dana firma chce rozwinąć swoje przedsięwzięcie, ale potrzebuje do tego zdecydowanie większego lokalu, usytuowanego bliżej centrum, w lepszej lokalizacji. Zapewne zakup nieruchomości odpowiadającej potrzebom danej firmy, byłby stosownym rozwiązaniem. Okazuje się jednak, że nie każda firma ma taką zdolność kredytową, analiza przez banki historii kredytowej może przekreślić nawet najśmielsze plany na przyszłość. Kiedy dana firma nie ma zdolności, nie musi tracić nadziei. Wystarczy, że rozważy się opcję, jaką jest leasing na nieruchomość. Z początku pojęcie leasingu związanego z nieruchomościami może się kojarzyć jako forma kredytu hipotecznego. Są jednak pewne szczegóły, które odróżniają te dwa pojęcia.

Pojęcie leasingu w odniesieniu do nieruchomości

By ustalić szczegóły, warto zastanowić się nad pojęciem leasingu. W odróżnieniu od kredytu hipotecznego leasing zwrotny nieruchomości dotyczy możliwości uzyskania prawa do korzystania z przedmiotu. Jeśli nie wiemy, na czym polega kredyt hipoteczny (co pewnie jest mało prawdopodobne) to tutaj staramy się o środki finansowe, które następnie przekazujemy na poczet kupna nieruchomości. Leasing nieruchomości umożliwia nam korzystanie z danej nieruchomości w wygodnych ratach na określony czas. O ile starania o kredyt hipoteczny wymuszają na klientach spełnienie określonych warunków, a więc jest potrzebny kapitał widziany jako wkład własny, musi być zbudowana odpowiednia historia finansowa, a sytuacja finansowa danych osób, powinna być stabilna i udokumentowana, o tyle leasing wydaje się znacznie bardziej przychylny jego klientom.

Kiedy decydujemy się na leasing nieruchomości, na jaki okres powinna być podpisana umowa? W tradycyjnym leasingu pojazdów okres umowy reguluje 5-letnia karencja. Zdarzają się sytuacje, w których udzielany jest leasing na okres 7 lat. W przypadku, kiedy mowa o leasingu nieruchomości czas trwania umowy odbywa się w nieco dłuższym terminie, a jest to zazwyczaj okres 10, a nawet 15 lat. Dla leasingodawcy oznacza to, że musi on nabyć nieruchomość na własność, by następnie uwzględnić ją w formie umowy leasingu. Leasingobiorca zobowiązuje się na określony czas, w sposób regularny i płynny, opłacać wyznaczone raty leasingu, po czym po zakończeniu umowy, a więc z chwilą opłacenia ostatniej raty, obligatoryjnie przedmiot umowy przechodzi w posiadanie leasingobiorcy.

Umowy leasingowe

Wyróżniamy dwa rodzaje umów leasingowych, które warto przeanalizować, zanim podejmiemy decyzję na temat leasingu. Kiedy już wiemy, że leasing nieruchomości jest dla nas najlepszą alternatywą, możemy przystąpić do rozważenia propozycji ze strony firm leasingowych. Dotyczy to przeważnie nieruchomości, które mogą posłużyć jako obiekty firmowe, biura, czy inne tego typu.

Sprawdź nasz skup mieszkań zadłużonych

Leasing operacyjny

Pierwszym rodzajem umowy jest leasing operacyjny. Dotyczą one wyłącznie nieruchomości, bez gruntów, które podczas trwania umowy są własnością firmy leasingowej. To właśnie firma leasingowa zobowiązana jest do pokrywania kosztów amortyzacyjnych. Kwestie związane z VAT-em dotyczą opłat przy każdej racie, które w dodatku mogą być w całości odliczone przez leasingobiorcę. Koszty uzyskania przychodu dotyczą w związku z tym pełnej raty leasingowej, jak również koszty wstępne.

Leasing finansowy

Drugi rodzaj to leasing finansowy. Różni się on tym, że w momencie podpisania umowy nieruchomość oraz grunty są środkiem trwałym biorcy. Oznacza to, że leasingodawca nie jest już zobowiązany do pokrywania kosztów amortyzacji, a przechodzą one w formie obowiązku na stronę biorcy. W tym przypadku koszt uzyskania przychodu dotyczy kwestii amortyzacyjnych oraz części raty leasingowej, a konkretniej odsetkowej części. Warto zaznaczyć, że koszty związane z opłaceniem VAT-u, stanowią jednorazową kwotę, która winna być opłacona podczas zawierania umowy. W przypadku leasingu operacyjnego mówimy o automatycznym wykupieniu nieruchomości, który następuje po zapłaceniu ostatniej raty leasingu.

Opcja leasingu zwrotnego

Nieruchomości w leasing, dla niektórych może być to nieprawdopodobna opcja, skoro można nabyć daną nieruchomość na kredyt lub w formie wynajmu. Okazuje się, że leasing nieruchomości, który wciąż jeszcze mało popularny, stanowi przedmiot zainteresowania wielu małych i średnich firm. Nie tylko możliwość nabycia i użytkowania nieruchomości jest możliwa dzięki opcji leasingu. Istnieje jeszcze coś takiego jak leasing zwrotny nieruchomości. Na czym to polega? Wygląda to następująco. Firma leasingowa może odkupić daną nieruchomość w ramach leasingu od przedsiębiorcy z tym wyjątkiem, że leasingobiorca zachowuje prawo do użytkowania danego lokalu. To tak jakby zjeść ciastko i wciąż je mieć. Cena, która dotyczy kupna nieruchomości, zostaje potrącona o udział własny leasingobiorcy (jest to coś na wzór wkładu własnego, jak przy umowach o kredyt hipoteczny). Co otrzymuje leasingodawca? Comiesięczny przychód z tytułu czynszu. Wszystko to wygląda wspaniale i stwarza wiele możliwości zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Jednak cały szkopuł polega na tym, że taka forma leasingu jest udzielana tylko tym, co do których ma się pewność, że są oni rentowni. W innym wypadku firma leasingowa podejmuje ogromne ryzyko. Dla osób, które w tej umowie stacjonują, jako leasingobiorcy otwierają się nowe możliwości. Sprzedają oni nieruchomość, opłacają wygodny czynsz, mają dostęp do gotówki, zwiększa się ich płynność finansowa i możliwości dalszej inwestycji. Co najważniejsze po zakończeniu umowy leasingu zwrotnego leasingobiorca może otrzymać prawo własności. 

Leasing nieruchomości na plus

Istnieje wiele zalet leasingu nieruchomości, o czym może się przekonać przede wszystkim leasingobiorca. Po pierwsze leasingobiorca nie musi posiadać własnych środków na zakup danej nieruchomości. Jak wiadomo, są to często ogromne koszty. Przy zawieraniu umowy leasingu na nieruchomość wymagane jest uiszczenie opłaty startowej, która rozumiana jest podobnie jak wkład własny w przypadku starań o kredyt hipoteczny. Niemniej, kiedy bierzemy pod uwagę leasing na nieruchomość, nie pozbawiamy siebie szansy na skorzystanie z innych opcji kredytowania. Leasing nie ma wpływu na zdolność kredytową danej osoby.

Często przedsiębiorstwa analizują leasing nieruchomości. Na czym polega dokładnie ta możliwość z uwzględnieniem historii kredytowej? Otóż kwestie związane ze zdolnością, jak również historią kredytową nie są w przypadku leasingu decydujące. Podczas analizowania możliwości, uwzględnia się opcję regulowania opłat i ewentualne zabezpieczenia. Można to rozumieć przez pryzmat doświadczenia firmy. Jeśli są one stabilne i działają na rynku od wielu lat, można domniemać, że firmy leasingowe będą wydawały pozytywne opinie. Niestety młode firmy, o nie ugruntowanej pozycji na rynku mogą mieć z tym spory problem. Przedsiębiorstwa, które otrzymały zielone światło do tego, aby skorzystać z opcji leasingu, mają też inne możliwości korzystania z finansowania kredytowego, które mogą przeznaczyć na rozwój swojego przedsięwzięcia. Kiedy zastanawiasz się, czym jest leasing nieruchomości, na ile lat go wziąć, by było to opłacalne, powinieneś przeanalizować tę opcję również pod takim kątem, że leasing można zaliczyć w poczet opłat jako koszty uzyskania przychodu. Jeśli analizujesz kredyt hipoteczny i leasing, z pewnością szybko zauważyć różnicę, że w przypadku opcji kredytowej, koszty uzyskania przychodu stanowią wyłącznie odsetkową część raty.

Zobacz opinie o skupie nieruchomości

Formalności przy umowach leasingu

Kiedy zastanawiamy się na leasingiem nieruchomości, musimy nastawić się na kwestię formalności, która nie jest wcale mniejsza, od spraw związanych z załatwieniem kredytu hipotecznego. Można nawet zauważyć, że tych formalności jest nawet więcej. Dzieje się tak ze względu na to, że firma leasingowa musi dokonać bardzo wnikliwej analizy naszej sytuacji, przedsięwzięcia, by określić wysokość ryzyka. W przypadku uwzględnienia dokumentacji typowej dla takich umów konieczne są także audyty stanu prawnego. Typowy dla umów leasingowych jest także operat szacunkowy, zdarza się, że jest także istotna opinia innych dzierżawców. Kiedy bierzemy nieruchomość w leasing, firma, która jest leasingodawcą, musi oszacować bardzo wnikliwie możliwości związane z ryzykiem wystąpienia strat z tego tytułu. A to z kolei generuje dodatkowe formalności. Kiedy mowa o wysokim ryzyku, wówczas tych formalności staje się znacznie więcej. 

W podsumowaniu warto napisać, że leasing nieruchomości może być ogromną szansą dla biorcy, ale nie oznacza to, że dawca działa tutaj charytatywnie. Każda ze stron musi mieć korzyść. Dla leasingodawcy korzyścią jest marża. Leasingobiorca natomiast może określone kwoty wrzucić sobie w koszty. Ponadto dzięki leasingowi przedsiębiorstwa się rozwijają, mając do dyspozycji nowoczesne samochody, maszyny i jak już to omówiliśmy w tym artykule również nieruchomości, które można przeznaczyć na potrzeby firmy.

Chcesz sprzedać grunt rolny? Sprawdź skup gruntów rolnych

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie