Mieszkanie komunalne – najpierw wykup, potem sprzedaż

Mieszkania komunalne należą do zasobów mieszkaniowych gmin. Przydzielane są lokatorom na warunkach najmu, a to oznacza, że mieszkaniec nie posiada prawa własności do lokalu. W takiej sytuacji nie może samodzielnie nim dysponować. Jedyną dyspozycją odnośnie takiego mieszkania jest możliwość zapisania go w spadku. Tym samym, jeżeli mieszkanie odziedziczone chcemy sprzedać, musimy najpierw sprawdzić, czy możliwy jest wykup mieszkania komunalnego.

Chcąc zbyć taki lokal warto sięgnąć po ofertę https://skupnieruchomoscidom.pl/, a w sposób szybki i prosty zyskać można dodatkowe fundusze. Pamiętać należy oczywiście, że w myśl przepisów nieruchomość sprzedana przed upływem 5 lat od nabycia obarczona jest obowiązkiem zapłacenia podatku od sprzedaży.

 

Warunki umożliwiające wykup mieszkania komunalnego

 

Wykup mieszkania komunalnego pozwala na osiągnięcie samodzielności w użytkowaniu lokalu oraz możliwość jego sprzedaży. Jest to zdecydowanie najtańsza forma nabycia własnego „M”. Wykup mieszkania komunalnego związany jest bezpośrednio z warunkiem, że gmina zechce taki lokal sprzedać. Często najemcy dostają propozycję wykupu na piśmie. To, ile kosztuje wykup mieszkania komunalnego i jakie przysługują bonifikaty jest uzależnione od indywidualnych postanowień gminy.

Warunki, jakie powinien spełniać lokal, by wykup mieszkania komunalnego był zasadny to:

 •         Położenie nieruchomości na gruncie należącym do gminy;
 •         Uregulowany stan prawny. W przypadku spadkobierców, jasno określony przydział udziałów w spadku;
 •         Dobry stan techniczny lokalu.

Jeśli mieszkanie spełnia owe warunki istnieje duże prawdopodobieństwo, że gmina wyrazi zgodę na wykup. W przypadku odziedziczonej nieruchomości można ją wówczas sprzedać w całości. Jeżeli jest podzielona na kilku spadkobierców można sprzedać udziały i w ten sposób uzyskać dodatkowe pieniądze. Dobrą opcją jest skup mieszkań zadłużonych, oferujący szybką wycenę oraz błyskawicznie przeprowadzoną transakcję.

 

Jak kupić i ile kosztuje wykup mieszkania komunalnego

 

Wykup mieszkania komunalnego przebiega w kilku etapach. Jeśli gmina sama zaproponowała taką opcję, to sprawa jest prosta. W przypadku, gdy gmina nie wystąpiła z taką ofertą, należy zorientować się przede wszystkim, czy posiadane mieszkanie samorząd przeznacza na sprzedaż.

Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiednich dokumentów, takich jak:

 •         Decyzja o przydziale lokalu i umowa najmu;
 •         Zaświadczenie o zameldowaniu;
 •         Jeżeli lokal jest nabyty na drodze spadku, tu przedstawić należy akt zgonu oraz postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Po złożeniu dokumentów gmina przysyła rzeczoznawcę. Ten wycenia nieruchomość według wartości rynkowej. Od tej wartości, w zależności od gminy, może być odliczona kwota bonifikaty. Mieszkanie komunalne można kupić już za 10 lub 20% ceny nieruchomości.

Łącznie to, ile kosztuje wykup mieszkania komunalnego, zależy od kilku czynników. Sama cena nieruchomości przeważnie jest bardzo niska, zależy od wyceny i bonifikaty. Oczywistymi kosztami jest opłata za akt notarialny i zmiany w księdze wieczystej.

Posiadając już podpisany akt notarialny można spokojnie zastanowić się nad przeznaczeniem mieszkania na sprzedaż. Pieniądze mogą zostać zainwestowane na poczet innej nieruchomości, co pozwoli na uniknięcie konieczności zapłacenia podatku.

 

Mieszkanie socjalne a komunalne. Zasadnicze różnice.

 

Innym rodzajem nieruchomości bez prawa własności jest mieszkanie socjalne. Gmina w swoich zasobach posiada lokale o obniżonych standardach, w gorszym stanie. Przeznaczone są dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego też czynsz, jaki obarcza mieszkanie socjalne jest dużo niższy niż za lokal komunalny.

Mieszkanie socjalne a komunalne różni się zasadą podpisania umowy najmu. W przypadku mieszkania komunalnego jest to czas nieokreślony, w przypadku socjalnego umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Mieszkanie komunalne można wykupić, a potem sprzedać. Jeśli chodzi o mieszkanie socjalne nie jest możliwy wykup, a w związku z tym nie ma szans na jego sprzedaż. Warto tu nadmienić, że kolejki tak na mieszkanie socjalne jak komunalne są olbrzymie.

Niewątpliwie jednak będąc najemcą lokalu od gminy i chcąc je zamienić na nowe „M” można dokonać wykupu mieszkania komunalnego, a następnie zaoferować firmie https://skupnieruchomoscidom.pl/. Tak pozyskane fundusze można przeznaczyć na nową inwestycję.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie