PCC podatek od czynności cywilnoprawnych w Polsce- czym jest?

Podatek od czynności cywilnoprawnych zastąpił od roku 2001 opłatę skarbową, która była obowiązkowa od zawierania niektórych umów i świadczeń cywilnoprawnych. Także aktualnie jeżeli podatnik wykonuje jakąkolwiek transakcję gospodarczą musi ponieść koszt w wysokości określonej kwoty podatku na rzecz państwa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jakich sytuacjach jesteś zobowiązany do zapłaty podatku a kiedy możesz być z niego zwolniony czytaj dalej.

Kto jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych jesteśmy zobowiązani wnieść jeśli zawrzemy którąkolwiek z niżej wymienionych umów:

 • Umowa sprzedaży,
 • Umowa darowizny,
 • Zawarcie umowy odnoszącej się podjęcia pożyczki gotówkowej,
 • Przy wydawaniu akt założycielskich spółki,
 • Przy ustanawianiu hipoteki,
 • Umowy dotyczących podziału spadku,
 • Ustanowienie odpłatnego użytkowania własności.

W każdej z powyższych umów jedna ze stron jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W wyniku sprzedaży nieruchomości,, zobowiązany jest do tego kupujący. Natomiast jeżeli zostaliśmy obdarowani darowizną lub spadkiem to właśnie osoba zyskująca majątek musi liczyć się z kosztami. W sprawach dotyczących spółek opłaty zależą od ich rodzaju. W związku z tym przy umowach cywilnych koszta PCC ponoszą wspólnicy, natomiast przy umowach spółek handlowych- cała spółka.

Skup nieruchomości – opinie

Wysokość podatku cywilnoprawnego

Kwota jaką będziemy zobowiązani wnieść na poczet podatku od czynności cywilnoprawnych zależy przede wszystkim od umowy jaką zawieramy. Wysokość podatku jest określonym procentem od wartości umowy. Najniższa wartość procentowa podatku PCC to 0,1 % i dotyczy ona ustanowienia hipoteki. Następnie 0,5 % od umów dotyczących pożyczek. Umowy które opierają się na sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego użytkowania własności, pobierany podatek w tym wypadku wynosi 1 %. Najwyżej określony podatek dotyczy darowizn i spadków bo sięga on już wartości 2 % wartości tych umów.

Należy pamiętać, że jeżeli podpisujemy umowę o charakterze cywilnoprawnym z przeniesieniem własności  i nie określimy wcześniej wartości  wszystkich rzeczy w niej zawartych, to jeśli mają one inne stawki, zostanie naliczony podatek PCC najwyższy dla wszystkich z nich.

Przecztaj również o naszym skupie nieruchomości Warszawa

Kiedy możemy być zwolnieni od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Istnieje również możliwość zwolnienie z zapłaty podatku czynności cywilnoprawnych w niektórych wypadkach. Dlatego sprzedając rzeczy ruchome, poniżej kwoty 1 tysiąca złotych nie jest to transakcja objęta podatkiem PCC. Jedynie w takim wypadku warto posiadać dowód sprzedaży  na wypadek kontroli skarbowej. Ogólnie ujmując prawo dotyczące zapłaty podatku dotyczy wyłącznie przedmiotów lub praw majątkowych znajdujących się na terenie Polski w chwili sprzedaży.

Kolejnym przypadkiem, kiedy będziemy zwolnieni z opłaty PCC dotyczy organizacji pozarządowych ze statusem organizacji pożytku publicznego. Dlatego wszystkie czynności cywilnoprawne, które są wykonywane z działalnością pożytku publicznego i wolontariatu, nie będą objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak nie można wliczać w to działalności gospodarczej oraz odpłatnych czynności.

Wejdź na https://skupnieruchomoscidom.pl/

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie