Pozwolenie na budowę domu – to warto wiedzieć!

Pozwolenie na budowę jest dokumentem o który będzie musiała starać się większość osób planujących wybudować dom. Jeżeli nie dopełnimy wszelkich formalności to taki budynek może zostać uznany za samowolę budowlaną, a to wiąże się z ogromnymi karami. Warto tego dopilnować i przestrzegać terminów. Z tego artykułu dowiesz się jak powinien wyglądać wniosek o pozwolenie na budowę, ile kosztuje pozwolenie na budowę oraz kto wydaje pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę domu – czym jest?

Pozwolenie na budowę to dokument niezbędny do rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową domu. Jeżeli rozpoczniemy budowę przed uzyskaniem pozwolenia albo wcale nie będziemy się o pozwolenie starać to zostanie to uznane za samowolę budowlaną. Samowola budowlana niesie za sobą wiele przykrych konsekwencji więc warto zadbać o dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Prawo budowlane dokładnie reguluje kwestie związane z pozwoleniem na budowę.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

To kto wydaje pozwolenie na budowę zależy od miejsca w jakim chcemy postawić nasz dom. W zależności od wielkości miasta może być to starosta lub prezydent miasta. Wniosek o pozwolenie na budowę dostaniemy bezpośrednio w urzędzie miasta lub urzędzie powiatowym. Możemy go też pobrać z internetu. Gotowy wniosek o pozwolenie na budowę i wszystkie inne niezbędne dokumenty należy złożyć w odpowiednim urzędzie. Organ państwowy ma dokładnie 65 dni na wydanie decyzji, nieraz decyzję możemy otrzymać dużo szybciej. Wynika to z tego, że każdy dzień zwłoki powyżej 65 dni to kara 500 zł przekazana przez dany urząd na rzecz Skarbu Państwa.

Pozwolenie na budowę domu – niezbędne dokumenty

Oczywiście oprócz konieczności złożenia odpowiedniego wniosku jesteśmy też zobowiązani do dostarczenia wielu innych dokumentów. Bardzo ważnym dokumentem bez którego nie uzyskamy pozwolenia na budowę jest projekt budowlany. Musi on zostać dostarczony w czterech egzemplarzach. Kolejny dokument to wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli to nie było możliwe to konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy. Równie ważne dokumenty to ekspertyza geologiczna, mapa sytuacyjno-wysokościowa, informacja o możliwości podłączenia mediów oraz oświadczenie posiadania prawa własności gruntów.

Kiedy pozwolenie na budowę jest konieczne?

Nie każdy projekt budowy wymaga starania się o pozwolenie na budowę. Prawo budowlane dokładnie precyzuje w jakich przypadkach jest to konieczne, a kiedy wystarczy zgłoszenie chęci budowy. Najczęściej jednak stawiając standardowy dom jednorodzinny będziemy zmuszeni do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.  Wyjątkiem są na przykład małe budynki do 35m2 i nie wyższe niż 8m. W takiej sytuacji możemy tylko zgłosić zamiar takiej budowy do odpowiedniego urzędu i jeżeli nie dostaniemy sprzeciwu to bez przeszkód można rozpocząć budowę. Jest to bardzo przydatne dla osób, które myślą o zbudowaniu altanki albo małego budynku gospodarczego.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

To ile kosztuje pozwolenie na budowę zależne jest od kilku czynników. Samo złożenie wniosku jest zupełnie darmowe ale uzyskanie innych niezbędnych dokumentów będzie już wiązało się ze sporymi kosztami. Wysokość tych opłat może być różna w zależności od przeznaczenia budynku i jego metrażu. Projekt budowy w czterech egzemplarzach to koszt nawet 6000 zł. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to 50 zł. Jeżeli konieczna jest ekspertyza geologiczna to będzie to koszt około 700 zł za hektar. Mapa sytuacyjno-wysokościowa będzie nas kosztowała 50 zł. Należy wziąć pod uwagę też inne koszty związane z wydaniem pozwolenia na budowę, a które zależne są od konkretnego przypadku. Jeżeli nie chcę się ponosić tych kosztów to można zawsze działkę sprzedać do skupu nieruchomości.

Czy pozwolenie na budowę domu ma termin ważności?

Na rozpoczęcie budowy mamy 3 lata od momentu otrzymania pozwolenia na budowę. Nie możemy też w tym czasie przerwać budowy domu na dłużej niż 3 lata. Jeżeli tak się stanie to nasze pozwolenie na budowę straci ważność i konieczne będzie ubieganie się o nowe pozwolenie. Tych zasad należy bezwzględnie przestrzegać bo w innym przypadku będzie to samowola budowlana, a jak wiadomo, wiąże się to z ogromnymi kosztami. Terminów trzeba pilnować!

Pozwolenie na budowę – przeniesienie na inną osobę

Przeniesienie pozwolenia na budowę jest możliwe, a w niektórych przypadkach nawet konieczne. Jeżeli właściciel budowanej nieruchomości sprzedał ją to musi zadbać o przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego właściciela. Budować może tylko osoba, która otrzymała pozwolenie. W takiej sytuacji nie jest nawet potrzebna zgoda poprzedniego właściciela. Jeżeli nowy właściciel nie dopilnuje tego, to może to zostać uznane za samowolę budowlaną. Na nowego właściciela zostaje przeniesione pozwolenie ale musi on stosować się do wszystkich postanowień tego pozwolenia.

Zgłoszenie zamiast pozwolenia

W niektórych przypadkach nie mamy obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę domu. Wystarczy zgłoszenie zamiaru takiej budowy. Prawo budowlane dokładnie określa w jakich sytuacjach jest to możliwe. Dotyczy to głownie małych budynków. W takiej sytuacji możliwe jest rozpoczęcie budowy jeżeli odpowiedni organ nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

 

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie