Umowa deweloperska a umowa przedwstępna – różnice

W procesie nabycia mieszkania z rynku pierwotnego, przebieg transakcji może się znacząco różnić w zależności od tego, czy nieruchomość jest już postawiona, czy też dopiero planowana jest jej budowa. W tym kontekście, umowy deweloperska i przedwstępna stanowią kluczowe dokumenty regulujące przeniesienie prawa własności na nabywcę, choć istnieją między nimi istotne różnice w aspektach prawnych. Co zatem warto wziąć pod uwagę, analizując te dwie umowy, podczas procesu zakupowego? Oto najważniejsze informacje na dotyczące zagadnienia jakim jest umowa deweloperska a umowa przedwstępna

Umowa deweloperska a przedwstępna

Umowa deweloperska, zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu z 2011 roku, reguluje warunki współpracy między deweloperem a nabywcą nieruchomości. Obejmuje zobowiązanie do dostarczenia nieruchomości zgodnie z ustalonymi kryteriami, uwzględniając terminy budowy, standardy wykończenia i inne warunki.

W umowie deweloperskiej zawarte są kluczowe elementy, takie jak ceny lokali, daty rozpoczęcia i zakończenia prac, termin przeniesienia własności, kary za niewywiązanie się z ustaleń oraz obowiązek założenia rachunku powierniczego. Umowa jest podpisywana u notariusza i wymaga zapisania konkretnego momentu, w którym zakup nieruchomości będzie możliwy. Deweloper zobowiązuje się do przeniesienia własności po zakończeniu inwestycji, a nabywca zobowiązuje się do uiszczenia świadczenia pieniężnego. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy, mogą zostać nałożone kary.

Chcesz sprzedać mieszkanie lub dom? Sprawdź nasz skup nieruchomości a także wycenę online

Umowa przedwstępna deweloper – czy tylko?

Umowa przedwstępna z deweloperem jest etapem poprzedzającym zawarcie umowy deweloperskiej. Warto jednak wiedzieć, że stroną tej transakcji może być także inny podmiot. To dokument, który stanowi swoiste zabezpieczenie dla nabywcy, który wyraża zainteresowanie konkretną nieruchomością. W umowie przedwstępnej określa się warunki przyszłej umowy deweloperskiej, takie jak cena, terminy i inne kluczowe elementy. Warto zaznaczyć, że umowa przedwstępna nie zobowiązuje jeszcze do zakupu nieruchomości. Stanowi raczej formę zabezpieczenia interesów obu stron w trakcie negocjacji i przygotowań do finalizacji transakcji. Nabywca często dokonuje w tym czasie zadatku, który może zostać potrącony od całkowitej ceny zakupu.

Zobacz też skup hoteli i pensjonatów

Co trzeba wiedzieć – najważniejsze różnice

Kluczową różnicą pomiędzy umową przedwstępną a deweloperską jest ich charakter prawny. Umowa przedwstępna to zazwyczaj umowa przygotowawcza, deklarująca chęć stron do zawarcia przyszłej umowy deweloperskiej. Naruszenie umowy przedwstępnej może skutkować jedynie roszczeniem odszkodowawczym, nie przymusowym wykonaniem umowy.

Z kolei umowa deweloperska to już zobowiązanie prawne, nakładające konkretne obowiązki na obie strony. Jej naruszenie może skutkować poważniejszymi konsekwencjami, takimi jak konieczność spełnienia określonych świadczeń lub zapłaty kar umownych.

Sprawdź nasz skup nieruchomości z problemami

Umowa przedwstępna zamiast deweloperskiej?

Czasami strony decydują się na umowę przedwstępną zamiast umowy deweloperskiej. Jest to opcja wykorzystywana w sytuacjach, gdy konieczne jest uzgodnienie dodatkowych warunków, przemyślenie decyzji czy pozyskanie finansowania. Niemniej jednak, wybierając tę ścieżkę, strony niosą większe ryzyko braku precyzji w określeniu warunków transakcji.

Podsumowując, wybór między umową przedwstępną a umową deweloperską zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji stron transakcji oraz specyfiki nieruchomości. Umowa przedwstępna dotyczy nieruchomości, która już istnieje, natomiast umowa deweloperska odnosi się do nieruchomości, która dopiero ma zostać wybudowana. 

Zobacz opinie o skupie nieruchomości

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie