Uzbrojenie działki – co to znaczy?

Uzbrojenie działki budowlanej jest niezwykle istotnym aspektem podczas przygotowania jej do użytkowania. Ma to szczególne znaczenie, jeśli na danej działce planowane jest postawienie budynku. Co wchodzi w skład pełnego uzbrojenia działki?

Uzbrojenie działki – co to znaczy?

Czym dokładnie jest uzbrojenie działki budowlanej? Na czym ono polega i jakie elementy wchodzą skład tego procesu? Na działce budowlanej, którą się posiada, możliwe jest postawienie budynku mieszkalnego. Jego projekt powinien być związany przede wszystkim z kształtem działki, ale także innymi aspektami budowy tego rodzaju budynków. Bardzo istotną kwestią podczas planowanej budowy jest odpowiednie uzbrojenie działki lub też jej częściowe uzbrojenie, jeśli jest to możliwe. Działkę budowlaną uznaje się za w pełni uzbrojoną, jeśli doprowadzone są do niej wszystkie niezbędne przyłącza, czyli prąd, gaz, woda, kanalizacja.

Jak uzbroić działkę?

Aby na posiadłości był dostęp do podstawowych mediów, potrzebne jest uzbrojenie działki, czyli doprowadzenie przyłączy do poszczególnych sieci. Wśród nich można przede wszystkim wymienić energię elektryczną oraz wodę, a także gaz oraz kanalizację w niektórych miejscach. Instalacja konkretnych przyłączy w granicach działki określana jest mianem jej uzbrojenia. W obecnych czasach w sprzedaży można znaleźć różne typy działek. Część z nich jest uzbrojona, a część nie. Oczywiste będzie to, że działki budowlane nieuzbrojone będą tańsze od uzbrojonych, ponieważ proces doprowadzenia przyłączy pozostaje po stronie nowego nabywcy. Jeśli działka budowlana nie jest uzbrojona, to oznacza, że konieczne jest zadbanie o wykonanie stosownych przyłączy w sposób samodzielny. Aby zacząć jakiekolwiek prace budowlane, uzbrojenie działki jest konieczne – inaczej ekipy remontowo-budowlane nie będą miały dostępu do prądu czy wody.

Uzbrojenie działki budowlanej z całą pewnością będzie wymagało wykonania szeregu formalności, które w obecnych czasach mogą być dość kosztowne. Wśród nich można przede wszystkim wymienić obecność przyłączy w okolicy danej działki. Jeśli obok działki znajdują się już inne uzbrojone działki lub domy, to istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że wykonanie wszystkich odpowiednich przyłączy będzie w tym miejscu możliwe do realizacji. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z zakupem działki warto upewnić się, jak dokładnie wygląda aktualna sytuacja.

Koszt uzbrojenia działki budowlanej może być różny, w zależności od rodzaju przyłącza, długości przyłącza, a więc od odległości domu od sieci, szczegółów przyłączy (np. moc przyłączeniowa prądu), a także lokalizacji geograficznej oraz od zarządcy danej sieci. Jeżeli działka znajduje się w dużej odległości od sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, wówczas koszty uzbrojenia działki są wyższe – takie łącze będzie dłuższe, a więc więcej materiału będzie trzeba zużyć oraz więcej pracy w przygotowanie takiej linii. Aby żadne koszta nas nie zaskoczyły, ważne jest, aby wszystkie te wydatki uwzględnić w kosztorysie budowy domu.

Chcesz sprzedać mieszkanie lub dom? Sprawdź nasz skup nieruchomości a także wycena online

Przyłącze elektryczne

O przyłącze energetyczne należy zatroszczyć się przed rozpoczęciem budowy, aby wszystkie rządzenia elektryczne potrzebne do budowy mogły zostać podłączone. Do zasilania placu budowy można wykorzystać przyłącze tymczasowe (z tymczasową tablicą rozdzielczą oraz taryfą budowlaną), wykorzystywane tylko w czasie budowy, lub przyłącze docelowe, które po odebraniu budynku do użytkowania stanie się jego głównym źródłem zasilania.

Jakie są etapy w pozyskaniu przyłącza energetycznego. Pierwszym zadaniem będzie złożenie w lokalnym zakładzie energetycznym wniosku o określenie warunków przyłączenia budynku do sieci. Wniosek o ich wydanie powinien określać zapotrzebowanie mocy przyłączeniowej, roczne zużycie energii oraz kiedy spodziewamy się rozpocząć jej pobieranie.

Połączenie sieci energetycznej z naszą nieruchomością może być wykonane w formie przyłącza napowietrznego lub kabla zakopanego w ziemi. Ta druga forma jest wybierana dużo częściej ze względu na estetykę i bezpieczeństwo, ale wymaga dodatkowo przygotowania i zatwierdzenia projektu, jest zatem nieco bardziej praco- i czasochłonna oraz wiąże się z wyższymi kosztami.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci składa właściciel działki (lub jego pełnomocnik. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania działką na cele budowlane oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej lub jednostkowej uzyskanej z wydziału geodezji. Przyłącze musi być bowiem na te mapy naniesione.

Co będzie określone w odpowiedzi na wniosek przez dostawcę energii?

 • miejsce połączenia z siecią
 • moc przyłączeniowa
 • wykonanie przyłącz: napowietrzne/kablowe
 • warunki i parametry techniczne (miejsce instalacji zabezpieczenia głównego i licznika)

Przyłącze wodociągowe

Kolejnym obowiązkowym łączem przed rozpoczęciem budowy jest doprowadzenie linii wodociągowej na teren działki. Przyłącze wody to odcinek, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w naszej nieruchomości — do zaworu za wodomierzem głównym. 

Najczęściej sieć jest własnością gminy i zarządza nią miejscowy zakład wodno-kanalizacyjny. Do niego więc należy się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków technicznych budowy przyłącza. Do wniosku dołączamy takie same dokumenty co do wcześniej wspomnianego wniosku o uzyskanie przyłącza energetycznego, a także spodziewane zużycie wody w skali roku, liczbę domowników i cel zużycia wody.

Zakład w odpowiedzi na wniosek powinien nam wskazać miejsce przyłączenia do sieci i instalacji wodomierza oraz materiały, z jakich ma być wykonane przyłącze.

Z  taką odpowiedzią należy udać się do uprawnionej firmy, która opracuje projekt przyłącza. Zanim rozpoczniemy prace, trzeba go przedłożyć do akceptacji Zespołowi Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, a po jej uzyskaniu, do przedsiębiorstwa wodociągowego. A więc jak widać, droga do uzyskania wszelkich zezwoleń jest dość skomplikowana, a co za tym idzie dość długa. W razie, gdyby budowa przyłącza wymagała ingerencji w drogę, należy zwrócić się też do zarządu dróg (te kroki na szczęście często bierze na siebie projektant).

Po wykonanych pracach i podłączeniu linii – na koniec, jeszcze przed zasypaniem, odbiór techniczny przeprowadza zakład wodociągowy. Ostatnim etapem jest zgłoszenie wykonania przyłącza geodecie, który nanosi odpowiednie informacje na mapy. Po tych dopełnionych formalnościach  montowany jest wodomierz główny i zawierana umowa na dostawę wody.

Sprawdź nasz skup mieszkań zadłużonych

Zagospodarowanie ścieków

Jeśli jest możliwość podłączenia się na obszarze naszej działki do sieci kanalizacyjnej, to jest to obowiązkowe. Procedura wygląda identycznie jak w przypadku przyłącza wodnego, zatem warto ją przejść za jednym zamachem. 

Często jednak w pobliżu naszej działki kanalizacji nie ma – wówczas, aby zagospodarować ścieki zgodnie z obowiązującymi przepisami, będziemy musieli we własnym zakresie zaopatrzyć nieruchomość w szambo (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, który należy okresowo opróżniać) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków . Aby zamontować taką oczyszczalnię, nasza działka musi spełniać pewne kryteria: wielkość jest kluczowa – takie urządzenie zajmuje sporo miejsca, więc na małej działce po prostu się nie zmieści. Działka powinna mieć również nieznaczne nachylenie, by ścieki biernie przemieszczały się do poszczególnych komór oczyszczających.

W przepisach określone są również wymagania w zakresie lokalizacji i zachowania odległości zarówno szamba jak i oczyszczalni — przede wszystkim od studni, okien i drzwi pomieszczeń, w których przebywają ludzie czy granicy działki.

Wybierając lokalizację szamba bądź oczyszczalni należy brać pod uwagę, że należy je regularnie czyścić (szambo częściej), a więc dobrze jest, by znajdowały się w takim miejscu, do którego dojazd wozu asenizacyjnego będzie wygodny – najlepiej blisko ogrodzenia, by nie było konieczności wjazdu na posesję. Posiadając doprowadzone wyżej wspomniane przyłącza możemy mówić o działce uzbrojonej. Doprowadzenie gazu bowiem nie jest konieczne.

Chcesz sprzedać nieruchomość z lokatorami? Zobacz skup nieruchomości z lokatorami

Przyłącze gazowe

Doprowadzenie gazu nie jest konieczne, bo dom może się bez niego obyć. Możemy zdecydować się na ogrzewanie elektryczne, poprzez piece węglowe czy fotowoltaiczne, a w kuchni zainstalować płytę indukcyjną zamiast tradycyjnej kuchenki gazowej. Takie rozwiązania są coraz bardziej popularne, nawet w obszarach, do których gaz jest doprowadzony. Jeśli jednak w pobliżu biegnie sieć gazowa, warto zrobić przyłącze, nawet jeśli nie planujemy od razu z gazu korzystać. 

Procedura budowy przyłącza gazowego przebiega podobnie jak w przypadku przyłączania prądu i wody.

Jakie są więc kroki jeśli zdecydujemy się na przyłącze? 

Należy złożyć do zakładu gazowniczego wniosek o określenie warunków technicznych budowy przyłącza (z podobnymi załącznikami jak wcześniej).

 • Podpisać umowę o przyłączenie do sieci.
 • Wybrać wykonawcę projektu przyłącza.
 • Uzyskać akceptację projektu.
 • Wybudować instalację i podłączyć urządzenia (uprawniona firma).
 • Wykonać udokumentowaną próbę szczelności.
 • Przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną i zgłosić zamiar użytkowania instalacji do nadzoru budowlanego.
 • Uzyskać pozytywną opinię kominiarską.
 • Zgłosić gotowość do napełnienia instalacji.
 • Opłacić fakturę za przyłączenie.
 • Podpisać umowę kompleksową ze sprzedawcą gazu.
 • Podpisać protokół montażu gazomierza.

Wydaje się to być dość skomplikowane, ale przeważnie można też zlecić wykonanie tych prac zakładowi gazowniczemu.

Zobacz opinie o skupie nieruchomości

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie