Zasiedzenie w dobrej i złej wierze. Jak je rozróżnić?

Zasiedzenie, ogólnie, dotyczy nabycia prawa własności do rzeczy. W przypadku nieruchomości może dotyczyć prawa służebności przejazdu lub prawa użytkowania wieczystego, poza oczywistym użytkowaniem nieruchomości. Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić, jeżeli rzecz lub nieruchomość trwa w samoistnym posiadaniu osoby nieprzerwanie przez określony ustawowo czas. Termin, kiedy można usankcjonować prawo własności sądownie zależny jest od przyczyny powstania zasiedzenia. Tu wyróżnić można zasiedzenie w dobrej wierze, gdzie prawo własności można nabyć po upływie 20 lat od objęcia nieruchomości w posiadanie. Drugim rodzajem jest zasiedzenie w złej wierze i tu musi być 30-letni czas użytkowania.

Zobacz, co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości – co to jest i kiedy następuje?

Właściciel nieruchomości, którą nabył przez zasiedzenie otrzymuje do niej pełne prawo własności. Niejednokrotnie wykorzystane to być może w celu sprzedaży nieruchomości. Tu warto jednak pamiętać, że od nabycia prawa do sprzedaży musi upłynąć 5 lat, inaczej wymagane będzie uiszczenie opłaty fiskalnej. Nieruchomość dobrze jest zbyć szybko i skutecznie odblokować środki finansowe. W tym celu warto skorzystać z usług firmy https://skupnieruchomoscidom.pl/.

 

Zasiedzenie w dobrej wierze. Co to właściwie znaczy?

 

Skutkiem zasiedzenia jest przeniesienie praw własności z pierwotnego właściciela na osobę będącą w posiadaniu rzeczy lub nieruchomości. Biorąc pod uwagę zasiedzenie w dobrej wierze łatwo domyśleć się, że nastąpiło ono bez zamiaru zagarnięcia nieruchomości. W tym przypadku, w największym uproszczeniu, mamy do czynienia z sytuacją, gdy posiadacz w dobrej wierze ma niewątpliwe przekonanie, że nabył nieruchomość od prawowitego właściciela. Będąc cały czas w błędnym przeświadczeniu sądzi, że jest pełnoprawnym właścicielem.

Kodeks cywilny ustanawia domniemanie dobrej wiary przy zasiedzeniu. Z tego też powodu, po upływie 20 lat zasiadujący może złożyć wniosek o usankcjonowanie jego praw własności. Jeżeli do tej pory nie będzie żadnych roszczeń do nieruchomości sąd zwyczajowo orzeknie o przeniesieniu praw na nowego właściciela.

Wówczas właściciel może dokonywać wszystkich czynności związanych z dysponowaniem nieruchomością. Może ją wynająć, wydzierżawić albo sprzedać. Skup mieszkań to dobra opcja, gdy wymagane jest szybkie odblokowanie środków pieniężnych.

 

A czym jest zasiedzenie w złej wierze?

 

Prosto tłumacząc zasiedzenie w złej wierze dokonywane jest wówczas, gdy nieruchomość zostaje celowo i świadomie przejęta na mocy nieformalnej umowy bez aktu notarialnego. Dotyczy to każdej umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości. Może to być umowa kupna, dział spadku, służebności gruntowej lub użytkowania wieczystego.

Ważne jest, że po trzydziestu latach i tak taka nieruchomość, jeśli prawowity właściciel się o nią nie upomni, przejdzie na rzecz posiadacza samoistnego. W tym przypadku prawo stanowi o liczeniu czasu od nowa w przypadku, gdy następują próby odzyskania nieruchomości.

 

Zasiedzenie w dobrej wierze i złej. O czym jeszcze warto pamiętać?

 

Dla uprawomocnienia roszczeń posiadacza nieruchomości ważna jest ocena, czy nastąpiło zasiedzenie w złej wierze, czy dobrej. Brany pod uwagę jest moment, w którym nieruchomość weszła w posiadanie kolejnego człowieka. Nawet, jeśli w późniejszym czasie, np. po 10 latach od użytkowania posiadacz dowie się o rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości nie zostaje to uznane, jako zasiedzenie w złej wierze. Tym samym nie zmienia się termin uprawomocnienia praw własności z 20 do 30 lat.

Natomiast, jeśli w pewnym momencie zostanie ujawnione i potwierdzone zasiedzenie w złej wierze, wówczas termin się przedłuży. Tak, więc, dopóki nie zostanie udowodnione, że osoba wiedziała o okolicznościach błędnego przeniesienia praw własności lub powinna była o nich wiedzieć, pozostaje domniemane, że działał w dobrej wierze.

Wiele nieruchomości obarczonych jest różnymi problemami ze stanem prawnym. Dopilnowanie uregulowania tej istotnej sprawy przed sprzedażą jest kluczowe dla jej powodzenia. Wykorzystać tu można skup nieruchomości zadłużonych i przy pomocy profesjonalnej ekipy zbyć udziały w nieruchomości, mieszkanie, dom lub działkę. Warto wiedzieć, że firma pomaga w rozwiązywaniu wielu wątpliwości i w szybkim przejściu przez całą transakcję.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie