Dlaczego warto przeprowadzić dział spadku?

Na wstępie warto powiedzieć, że podział spadku to jedno z podstawowych zagadnień w prawie spadkowym. Przeprowadzenie go następuje po uprzednim stwierdzeniu nabycia spadku. W przypadku jednego spadkobiercy są to czysto formalne działania, a ten szybko uzyskuje prawo do dysponowania spadkiem. Inaczej jest w sytuacji, gdy spadkobierców jest kilku. Wówczas warto podzielić majątek u notariusza lub wystosować wniosek o dział spadku do sądu.

Formalnie przeprowadzony dział spadku i zniesienie współwłasności, szczególnie w przypadku nieruchomości pozwala na wyodrębnienie oddzielnych udziałów, które chętnie skupuje firma https://skupnieruchomoscidom.pl/. To nabywca, który sprawnie i rzetelnie podejdzie do transakcji, tak, aby właściciel udziału w mieszkaniu lub domu mógł odzyskać szybko gotówkę i zrealizować swoje cele.

 

Czym jest dział spadku?

 

Jeżeli nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku, wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami odziedziczonej majętności w ułamkowej części. Przykładem może być odziedziczenie mieszkania przez trójkę dzieci. Wówczas ich udział we współwłasności wynosi równą 1/3 mieszkania, bez określenia konkretnych przedmiotów, czy pomieszczeń. Wspólnie zawiadują nieruchomością i nie mogą dysponować swoją ułamkową częścią bez zgody pozostałych współspadkobierców.

Dlatego też warto przeprowadzić zniesienie współwłasności w nieruchomości, a do tego niezbędne jest przeprowadzenie działu spadku u notariusza lub sądownie. Dział spadku i zniesienie współwłasności spowoduje, że każdy ze współspadkobierców będzie mógł indywidualnie dysponować swoją częścią odziedziczonego majątku.

 

Jak przebiega podział spadku?

 

Podział spadku nie jest obowiązkowy, ale z praktycznego punktu widzenia takie działanie jest wskazane. Jest ono kluczowe w przypadku, gdy wspólnym majątkiem jest nieruchomość. Wówczas taka współwłasność powinna być stanem przejściowym.

W pierwszej kolejności spadkobiercy określają we własnym zakresie podział majętności odziedziczonej. Mogą tego dokonać poprzez fizyczne podzielenie przedmiotów i przyznanie praw własności poszczególnym spadkobiercom. Przedmiot spadku może zostać przyznany jednemu spadkobiercy lub kilku osobom. To może spowodować, że reszta spadkobierców będzie ubiegała się od pojedynczego właściciela spłaty swoich udziałów.

Podział spadku u notariusza lub sądowy skutkuje wyodrębnieniem z części wspólnej indywidualnych udziałów. Są one wówczas do pełnej dyspozycji spadkobiercy i mogą zostać sprzedane. Warto dodać, że w tym przypadku obowiązuje prawo pierwokupu przez pozostałych udziałowców, a jeżeli nikt nie reflektuje na zakup, można swój udział sprzedać bez zgody, a nawet wiedzy współudziałowców.

 

Kiedy dział spadku u notariusza, a kiedy sądownie?

 

Dział spadku i zniesienie współwłasności może odbyć się na dwa sposoby. Jeżeli spadkobiercy zgadzają się i nie wnoszą sprzeciwu można uregulować podział spadku u notariusza. Wówczas sprawa jest szybka i mało kłopotliwa, ale stosunkowo kosztowna. W tym przypadku dokumentem potwierdzającym podzielenie spadku będzie umowa o dział spadku w postaci aktu notarialnego. Ważne jest to w sytuacji, gdy w grę wchodzi nieruchomość. Prawo własności do lokalu musi być sygnowane przez notariusza inaczej może zostać łatwo podważone.

Umowa o dział spadku zawierana w kancelarii notarialnej może zostać zawarta w szybkim czasie po stwierdzeniu nabycia spadku. Wystarczy umówiona wizyta wszystkich zainteresowanych i uiszczona za dział spadku opłata notarialna. Koszt aktu notarialnego to ok. 150 zł, dodatkowo należy dokonać opłacenia taksy notarialnej w zależności od wartości majątku spadkowego.

Jeżeli, jednak współwłaściciele mają odmienne zdania na temat podziału majątku, to należy złożyć odpowiedni wniosek o dział spadku do sądu. W przypadku sądowego procedowania działu spadku opłata będzie niższa, ale za to obarczona większą ilością formalności. Skład i wartość dzielonego majątku sąd ustala na podstawie przedstawionej dokumentacji. Cały proces może trwać latami, w zależności od spadkobierców i zasobów czasowych sądu. Podsumowując dokonanie działu spadku u notariusza nie jest, aż tak kosztowne jak mogłoby się to Państwu wydawać.

W takiej sytuacji zawsze lepiej po stwierdzeniu nabycia spadku dogadać się i przeprowadzić sprzedaż odziedziczonej nieruchomości firmie https://skupnieruchomoscidom.pl/, która również zajmuje się skupem nieruchomości zadłużonych. Transakcja w błyskawicznym czasie zostanie przeprowadzona, a spadkobiercom łatwiej będzie podzielić się gotówką niż przeprowadzać dział spadku u notariusza lub sądownie.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie