Dział III Księgi Wieczystej, czyli roszczenia – co musisz wiedzieć?

W niniejszym artykule nie będziemy jednak omawiać tego dokumentu w całości – dzisiaj interesuje nas wyłącznie Dział III Księgi Wieczystej, czyli roszczenia. Księga Wieczysta to zdecydowanie najważniejszy dokument każdej nieruchomości. Zawiera ona bowiem wszelkie informacje na temat stanu prawnego nieruchomości, a także dane określające dysponentów rzeczonych praw. Nie bez powodu mówi się więc, że Księga Wieczysta dla nieruchomości jest tym, czym dowód osobisty jest dla osoby fizycznej. 

Dział III Księgi Wieczystej – co zawiera?

W trakcie zakupu mieszkania, to właśnie Dział III Księgi Wieczystej musisz przewertować jak najdokładniej. Wszystko z uwagi na fakt, że to właśnie w tym miejscu zawarte są dane, mogące potencjalnie przyczynić się w przyszłości do szeregu nieprzyjemności prawnych, jeśli nie potraktujesz ich z należytą uwagą. Dział III Księgi Wieczystej, zawiera między innymi informacje o:

 • Obciążeniu nieruchomości prawem do dożywotniego zamieszkania,
 • Ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością przez właściciela,
 • Przysługujące stronom trzecim prawo pierwokupu lub pochodne,
 • Inne prawa do nieruchomości, przysługujące osobom trzecim (na przykład użytkowania bądź służebności),
 • Ostrzeżenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Podsumowując powyższe, jeżeli nieruchomość, którą chcesz nabyć, zawiera w Dziale III KW jakiekolwiek informacje budzące Twoją czujność, najlepiej skontaktuj się z prawnikiem, lub doświadczonym biurem nieruchomości. 

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas i zobacz, jak możemy Cię wesprzeć!

Na całe szczęście, Dział III Księgi Wieczystej to nie tylko roszczenia mogące stanowić pułapkę na nieuważnych. Jako kupujący, możesz wykorzystać ten element dokumentu dla zabezpieczenia własnych interesów – i to już na etapie podpisywania umowy przedwstępnej.

Umowa przedwstępna – roszczenie w Księdze Wieczystej

Wbrew pozorom, umowa przedwstępna niekoniecznie będzie Ci gwarantować, że zbywający nieruchomość wywiąże się ze swoich zobowiązań i to właśnie Tobie ją sprzeda. Zdarzały się przypadki nieuczciwych właścicieli, którzy za nic mieli sobie umowę przedwstępną, sprzedając nieruchomość innej osobie, najczęściej oferującej wyższą cenę. Jeśli chcesz uniknąć takiej sytuacji, z pomocą przyjdzie Ci wpis roszczenia do Księgi Wieczystej.

Umowa przedwstępna powinna zawierać informację o tym, że roszczenie w Księdze Wieczystej zostało złożone – dzięki temu, w razie pojawienia się jakichkolwiek niedogodności, nie będziesz mieć problemu z dochodzeniem swoich praw na drodze sądowej.

Przeczytaj więcej na ten temat w naszym artykule: „Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania.”

Czym jest roszczenie o przeniesienie własności?

Roszczenie o przeniesienie własności jest zabezpieczeniem, o którym pisaliśmy wyżej. Dzięki złożeniu odpowiedniego wniosku, Dział III Księgi Wieczystej wskazanej nieruchomości, będzie zawierał informację o roszczeniach do niej, zgłaszanych przez Ciebie w umowie przedwstępnej

W ten sposób, każdy z kolejnych, potencjalnych nabywców nieruchomości, będzie dysponował wiedzą, że mieszkanie czy grunt zostało przez Ciebie „zaklepane.” Natychmiastowo zmusi to każdego do zerwania dalszych negocjacji z właścicielem, ponieważ w przypadku eskalacji konfliktu na drodze sądowej, automatycznie plasujesz się na wygranej pozycji. Jest to zasada rękojmi wiary publicznej Ksiąg Wieczystych.

Jak złożyć wpis roszczenia w Księdze Wieczystej?

Chcąc złożyć wpis roszczenia do Księgi Wieczystej, musimy udać się do notariusza. Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi 150 zł i musi przybrać formę aktu notarialnego. Ponadto, zostaniemy zobligowani do opłacenia taksy notarialnej, w wysokości 200 zł netto.

Innym sposobem, jest osobiste pofatygowanie się do Sądu Rejonowego, właściwego dla lokalizacji nabywanej nieruchomości. Możemy w nim złożyć wniosek o wpis roszczenia do księgi wieczystej, powołując się na instytucję sądu wieczystoksięgowego.

W obu przypadkach niezbędna dla przeprowadzenia tych czynności będzie zgoda aktualnego właściciela nieruchomości – również potwierdzona notarialnie.

To również może Cię zainteresować: Sprzedaż mieszkania, jakie dokumenty trzeba skompletować?

Dział III Księgi Wieczystej  – wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej

Wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, czyli wynikającej z umowy przedwstępnej, również odbywa się przy udziale notariusza. Roszczenie może zostać wykreślone z Księgi Wieczystej zarówno przez właściciela nieruchomości, jak i przez stronę zainteresowaną jej nabyciem – w obu przypadkach, nie jest potrzebna zgoda drugiej ze stron. Koszt takiej operacji to 75 zł, a jej przeprowadzenie jest jednoznaczne z anulowaniem umowy przedwstępnej.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie