Dziedziczenie testamentowe nieruchomości – co warto wiedzieć?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z wieloma formalnościami, których trzeba dopilnować. Jedną z nich jest dysponowanie spadkiem. Dziedziczenie testamentowe nie zawsze jest możliwe. Jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu, następuje dziedziczenie ustawowe. Prawo do spadku ustawowo mają dzieci, rodzice i współmałżonek. Natomiast dziedziczenie testamentowe u notariusza zostaje potwierdzone i według prawa ma wyższość nad ustawowym.

Jeśli nastąpi ustawowe dziedziczenie nieruchomości oraz zostaje podjęta wspólna decyzja o sprzedaży mieszkania, należy dokonać wszystkich procedur spadkowych i przy pełnej zgodzie ustawowi spadkobiercy mogą sprzedać nieruchomość i podzielić pieniądze ze sprzedaży. W tym celu warto pomyśleć o firmie https://skupnieruchomoscidom.pl/, która zapewnia szybkie sfinalizowanie transakcji. Odblokowaną gotówkę za dom, mieszkanie, czy też inną nieruchomość można dostać w przeciągu zaledwie kilku dni.

 

Czym jest dziedziczenie testamentowe?

 

Prawo spadkowe daje możliwość spadkodawcy rozdysponowania majątku po swojej śmierci w sposób dowolny. Oznacza to, że spisując testament można uwzględnić, jako spadkobiercę, dowolną osobę, a wykluczyć z dziedziczenia osoby ustawowo uprawnione do spadku. Nieruchomość nie staje się współwłasnością i nie trzeba przeprowadzać zniesienia współwłasności, żeby ją sprzedać.

Dziedziczenie testamentowe określa jasno spadkobiercę wybranego przez spadkodawcę. W przypadku nieruchomości zazwyczaj są to dzieci, rodzice lub najbliżsi krewni. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy mieszkanie otrzymuje w spadku obcy człowiek. W następstwie takiej sytuacji przeprowadzone jest dziedziczenie testamentowe u notariusza. Nieruchomość może zostać odziedziczona na mocy testamentu spisanego własnoręcznie, notarialnie lub alograficznie – ustnie. Jakakolwiek jest to forma dziedziczenie testamentowe u notariusza musi zostać potwierdzone.

Po stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierca może dysponować odziedziczoną nieruchomością według własnej woli. Może również dokonać sprzedaży domu lub działki nabytej na drodze dziedziczenia testamentowego. W tym celu warto sięgnąć po ofertę skupu domów lub gruntów i odzyskaną gotówkę przeznaczyć na dowolną inwestycję.

 

Dziedziczenie testamentowe a zachowek. Komu i kiedy przysługuje?

 

W przypadku, gdy spadkodawca przekazuje prawa do lokalu osobie innej niż ustawowo przewidziane, może nastąpić konflikt. Dziedziczenie testamentowe daje pełne prawa spadkobiercy testamentowemu, ale ustawowi spadkobiercy mają prawo do zachowku. Jest to wartość udziałów w nieruchomości ustawowo przewidziana, by zabezpieczyć interesy najbliższej rodziny zmarłego.

W tej sytuacji nadrzędne jest dziedziczenie testamentowe a zachowek przysługujący najbliższym jest kompromisem między wolą zmarłego i osobami uprawnionymi ustawowo do spadku. Do zachowku mają uprawnienia ustawowi spadkobiercy. Żądanie wypłaty zachowku jest dobrowolne, a uprawniony może zdecydować o rezygnacji z tego przywileju. Warto tu pamiętać, że dziedziczenie testamentowe jest bezterminowe. Oznacza, że testament jest prawomocny nawet po kilkudziesięciu latach. W przypadku zachowku, prawo do jego wyegzekwowania trwa 5 lat od otwarcia testamentu.

Zachowek ma tylko jedną formę. O ile dziedziczenie testamentowe u notariusza oddaje prawa własności do nieruchomości, o tyle zachowek realizowany jest jedynie w formie wypłaty gotówki. Przelicza się wówczas wartość nieruchomości i dzieli się ją na części przysługujące ustawowym spadkobiercom. To właśnie wartość tych udziałów może stać się roszczeniem o zapłatę zachowku.

W życiu, nie zawsze można się dogadać, ale kiedy nieruchomość po zmarłym bliskim staje się zarzewiem konfliktu warto przemyśleć polubowne rozwiązanie i ją sprzedać. Nabywcą takiej nieruchomości może być https://skupnieruchomoscidom.pl/. Szybko uzyskanie pieniądze można podzielić i w ten sposób zapobiec potencjalnym konfliktom. Jest to również szansa na odzyskanie środków z mieszkania w złym stanie technicznym lub zadłużonego. Wykorzystać można skup zadłużonych nieruchomości i rozwiązać błyskawicznie każdą trudną sytuację.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie