Przewłaszczenie mieszkania – czy dobrze zabezpiecza interesy dłużnika?

Jedną z form zabezpieczenia długu jest umowa przewłaszczenia. Konstrukcja tego aktu dotyczy rzeczy ruchomych, papierów wartościowych oraz nieruchomości. W pierwszych dwóch wariantach przewłaszczenie na zabezpieczenie ma podstawę w zapisach prawa, konkretnie w ustawie o Prawie bankowym z 1997 roku dotyczącej przeniesienia praw własności. Ustawa jednak nie dotyczy nieruchomości.

W chwili zaciągnięcia zobowiązania właściciel mieszkania ma możliwość podpisania umowy przewłaszczenia z wierzycielem. Na jej mocy przekazuje prawo własności do lokalu pod rygorystycznym warunkiem zwrotu po spłacie zadłużenia. W rezultacie drobne niedopatrzenie w umowie może grozić utratą nieruchomości. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż mieszkania poprzez skorzystanie z usług https://skupnieruchomoscidom.pl i możliwość uregulowania zadłużenia przy jednoczesnym zysku.

 

Prawne uwarunkowania przewłaszczenia – co oznaczają dla dłużnika?

 

Polskie prawo nie precyzuje przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości odrębnymi przepisami. To oznacza, że strony zawierają umowę opartą o przepisy prawa cywilnego. Warunki, jakie zawiera umowa przewłaszczenia są określane indywidualnie przez obie strony. Nad zabezpieczeniem interesów obu stron czuwa notariusz. Akt notarialny przenoszący prawo własności na wierzyciela powoduje konieczność zawarcia zmian w zapisach księgi wieczystej. Tym samym wierzyciel staje się właścicielem mieszkania i pozostaje nim do czasu spłaty zadłużenia.

W przypadku rzeczy ruchomych umowa przewłaszczenia automatycznie zostanie wygaszona w momencie spłaty zobowiązania lub zatrzymania rzeczy przez wierzyciela w momencie niedotrzymania spłat. Nieruchomość wymagająca aktu notarialnego przy przenoszeniu praw własności nie może być automatycznie zwracana na poczet dłużnika po uregulowaniu długu. Zawierana jest w tej sytuacji druga umowa przewłaszczenia, również w postaci aktu notarialnego, która powoduje zwrotne przeniesienie własności.

 

Sprzedaż mieszkania, jako lepsza alternatywa

 

Jeśli w grę wchodzą zapisy personalizowane w każdym przypadku, nie oparte odgórnymi przepisami następuje niebezpieczeństwo złego skonstruowania umowy. Akt notarialny jest trudny do podważenia, a w związku z tym dłużnik może wiele stracić. Skup mieszkań z długami oferuje bezpieczniejsze wyjście ze spirali długów, a krótki czas realizacji transakcji powoduje możliwość szybkiego rozwiązania problemu.

Właściciel mieszkania posiadający długi może skorzystać z tej oferty i szybko rozwiązać problem. Skup nieruchomości nabywa mieszkania z różnymi problemami. Oferuje również szereg informacji na temat możliwości kupienia odziedziczonej nieruchomości, która może być przedmiotem umowy przewłaszczenia.

W każdym przypadku, gdy w grę wchodzi przeniesienie praw własności szybka sprzedaż mieszkania będzie bardziej opłacalna niż przewłaszczenie mieszkania na zabezpieczenie kredytu. Wykorzystanie zespołu profesjonalistów dbających o interesy sprzedającego jest dobrym argumentem za skorzystaniem z tej oferty.

 

Niebezpieczeństwa umowy przewłaszczenia

 

Jeśli w grę wchodzą zapisy personalizowane w każdym przypadku, nie oparte odgórnymi przepisami następuje niebezpieczeństwo  również dobre zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Jeśli przewłaszczenie mieszkania na zabezpieczenie kredytu dokonane jest na rzecz banku to można mieć gwarancję, że zwrot lokalu nastąpi po spłacie. Realia jednak wskazują na szereg patologii wytworzonej dzięki niesprecyzowanym dokładnie przepisom prawa.

Zaciągnięcie pożyczki poza bankowej i umowa przewłaszczenia mieszkania stanowi spore niebezpieczeństwo zagarnięcia nieruchomości przez nieuczciwego pożyczkodawcę. Zwrócić uwagę należy bezwzględnie na zapisy w umowie dotyczące zobowiązania wierzyciela do zwrotu praw własności, terminu i kwoty wierzytelności. Ważne jest również dokładne opisanie czynności jakich wierzycielowi w trakcie trwania umowy nie wolno wykonywać na posiadanej nieruchomości. Także dłużnik powinien zagwarantować sobie w tym akcie możliwość mieszkania w zajętym lokalu.

Notariusz sygnujący swoim nazwiskiem taką umowę powinien w sposób jasny gwarantować bezpieczeństwo interesów obu stron. Nie mniej zdarza się, że laik – właściciel zadłużonej nieruchomości, nie dopatrzy się kruczków zawartych w źle skonstruowanej umowie przewłaszczenia. Umowa zostaje podpisana, a potem okazuje się, że należności dłużnika względem wierzyciela są zbyt wysokie i pokrywają wartość mieszkania, albo wierzyciel nagle może sprzedać nieruchomość.

Pamiętać należy, że przewłaszczenie na zabezpieczenie orzecznictwo Sądu Najwyższego traktuje jako typ umowy cywilno-prawnej, a tym samym potencjalnych roszczeń ubiegać się można na drodze pozwu z powództwa cywilnego. To rodzi i czas i wysokie koszty.

Sprzedaż mieszkania przed zawarciem umowy przewłaszczenia, a w momencie, gdy nagle zaczyna być problem ze spłatami rat jest niewątpliwie lepszym rozwiązaniem. Firma http:/skupnieruchomoscidom.pl/ oferuje skup mieszkań wszelkiego rodzaju, a szereg problemów prawnych dotyczących nieruchomości jest w stanie rozwiązać dzięki obsłudze specjalistów.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie