Użytkowanie wieczyste. Czym jest i jak przekształcić je we własność?

Prawo wieczystego użytkowania gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej w 2019 roku zostało znowelizowane. Ustawa przekształceniu prawa użytkowania wieczystego z dnia 1 stycznia 2019 roku zmieniła zapis o prawie użytkowania wieczystego na prawo własności wyżej wymienionych gruntów. Taki zapis dał możliwość mieszkańcom użytkującym grunty na przekształcenie ich we własność za odpowiednią opłatą przekształceniową.

Posiadając nieruchomość z prawem wieczystego użytkowania gruntu i sprzedając ją według nowych zapisów można wykorzystać firmę https://skupnieruchomoscidom.pl/ i spieniężyć mieszkanie razem z gruntem mu przynależnym już, jako własnością.

Użytkowanie wieczyste, czyli mieszkanie swoje, ale grunt nie

Wśród prawnych form posiadania nieruchomości i gruntów wyróżnić można własność, jako najszersze możliwości dysponowania nieruchomością. Kolejną formą jest użytkowanie wieczyste, które inaczej określane jest, jako dzierżawa wieczysta. Według prawa użytkowanie wieczyste ma zastosowanie wobec gruntów zabudowanych mieszkaniami oferowanymi przez samorządy. Kupujący ma pełne prawa do lokalu, ale już nie do gruntu. Użytkowanie wieczyste jest, jak sama nazwa wskazuje, rodzajem wieczystej współwłasności i powodowało problem ze sprzedażą lokalu.

Właściciel mieszkania chcąc je sprzedać musiał otrzymać od gminy lub Skarbu Państwa zaświadczenie niezbędne do podpisania aktu notarialnego. Na takie zaświadczenie jednak należało czekać nawet cztery miesiące od złożenia wniosku.

Ograniczenie prawa do dysponowania gruntem po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność powoduje, że można dysponować nim według własnej woli, a tym samym sprzedać razem z lokalem mieszkalnym. Niezależnie od stanu nieruchomości, czy działki skup nieruchomości z problemami zainteresuje się z pewnością takim lokalem, który objęło przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Użytkowanie wieczyste i bonifikata

W przypadku współwłasności majątkowej wystarczy przeprowadzić zniesienie współwłasności i dysponować samodzielnie nieruchomością. W przypadku użytkowania nie istniały możliwości na przeniesienie prawa własności na właściciela lokalu. Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego jednakże zniosła te restrykcje i spowodowała, że większość właścicieli mieszkań mogła nabyć prawa do gruntu. Obowiązkowa opłata przekształceniowa nie była niska, ale wprowadzona bonifikata użytkowanie wieczyste mocno ułatwiła.

Opłata przekształceniowa i przyznana jej bonifikata dotyczy osób podlegających ustawowo pod znowelizowane przepisy. Niestety proces uwłaszczania trwa od 2019 roku i, mimo, że większość właścicieli mieszkań już z niego skorzystała, to nadal pozostają w zasobach nierozliczone grunty. Bonifikata dotyczy osób, które otrzymały odpowiednie zaświadczenia w 2019 roku, a opłata przekształceniowa znosiła w myśl przepisów opłaty za użytkowanie wieczyste. Jednakże takie zaświadczenia nie dotarły do wszystkich uprawnionych. Tym samym obowiązująca po 31 grudnia 2019 roku bonifikata nie każdego dotyczy. Natomiast nadal można sprawdzić, czy posiada nieruchomość podlega ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Jeżeli tak, wystarczy złożyć do odpowiedzialnego za grunt organu administracyjnego wniosek.

Opłata przekształceniowa – koszty

Użytkownik gruntu według prawa użytkowania wieczystego uiszcza jednorazową opłatę w wysokości 15% do 25% wartości mieszkania i co roku wpłaca na konto właściciela gruntu określoną roczną opłatę. Opłata przekształceniowa polega na takim samym określeniu wartości i podobnych zasadach wpłaty. Udzielona bonifikata użytkowanie wieczyste pomogła zmieć we własność nawet niezamożnym obywatelom.

Różnicą jest to, że w przypadku dzierżawy wieczystej użytkownik płaci za możliwość użytkowania i nie posiada prawa własności gruntu. W przypadku przekształcenia we własność opłata jest tak naprawdę zapłatą za swoją część gruntu.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego z 2019 roku jest pełna dziur i luk prawnych. Dopiero jej nowelizacja może wprowadzić jakiś porządek rzeczy. Nie jest proste sprzedać nieruchomość obarczoną takim problemem, niemniej warto skorzystać z opcji sprzedaży mieszkania problematycznego i skonsultować się z profesjonalną obsługą skupu nieruchomości za gotówkę. Indywidualne podejście do problemów sprzedającego oraz krótki czas procedur sprzedażowych może pozbawić właściciela kłopotów z nieruchomością różnego rodzaju.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie